Gå till innehållet

Smart Built Environments strategiska agenda

Vår strategiska agenda beskriver hur vi arbetar för att driva sektorns förflyttning mot ett hållbart digitalt samhällsbyggande.

Med stöd från vinnova, energimyndigheten och formas. Strategiska innovationsprogram.