Gå till innehållet

Utlysning: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

I Smart Built Environments utlysning kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Utlysningen är öppen 10 november 2022 till 2 februari 2023.

Med stöd från vinnova, energimyndigheten och formas. Strategiska innovationsprogram.