Gå till innehållet

Innovationsidén våren 2023

I utlysningen Innovationsidén bjuder in små och medelstora företag och kommuner att söka finansiering för idéer som utvecklar ett digitalt samhällsbyggande. Projekten kan t ex arbeta vidare med idéer som ska testas inför implementering och uppskalning. Utlysningen är öppen till den 24 mars 2023.

Med stöd från vinnova, energimyndigheten och formas. Strategiska innovationsprogram.