Torsdagen den 17 maj hölls en välbesökt öppen workshop om standardiseringsbehovet inom BIM, geodata och information för industriella processer. Syftet var att ge bred input till det strategiska projektet ”Integrerade modeller och datastandardisering” inom Smart Built Environment. En mycket livlig diskussion resulterade i ett antal projektförslag, liksom till en hel del nya kontakter mellan deltagarna.

- Vi fick ett väldigt stort utbyte av den eftermiddagen med många nyttiga synpunkter från alla kvalificerade deltagare, säger processledaren Kurt Löwnertz.

Initieringen av standardiseringsprojektet fortsätter nu med en analysfas som ska resultera i flera projektförslag. Förslagen går på öppen remiss till alla intresserade företag och organisationer. Om du inte var med på workshoppen eller i det tidigare arbetet, anmäl gärna ditt intresse för remissen till info@smartbuilt.se.