Presentationer

Ta del av de presentationer som visades av talarna under frukostmötet

Smart Built Environments tredje utlysning - Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft - öppnar den 22 februari och stänger den 4 april. Utlysningen som är bred omfattar knappt 7, 7 miljoner kronor; medfinansiering på minst 50 % krävs.

På bilden syns publiken bakifrån och Rikard Espling som inleder frukostmötet
Rikard Espling inleder frukostmötet

Programchef Amy Rader Olsson berättade om Smart Built Environment, som är ett av 17 strategiska innovationsprogram. Hon bjöd också in fler att bli parter i programmet.

På bilden syns färdiga mackor med sallad, upplaggda på ett vitt fat
Det bjöds på vegetariska frukostmackor

Även om utlysningen inte öppnar förrän den 22 februari kommer information om utlysningen att finnas på både Formas och Smart Built Environments webbplats inom kort. En nyhet i denna utlysningen är att ansökan även kan ske på engelska. Dock kommer utlysningstexten att publiceras på svenska.

Rikard Espling syns framifrån, berättar om utlysningen
Rikard Espling berättar om innehållet i utlysningen

Rikard Espling från Smart Built Environment berättade om utlysningens innehåll och kriterier för ansökan. Syftet med utlysningen är utveckling och implementering av innovationer genom digitalisering, öppna data och/eller utveckling av industriella processer samt samhällsbyggnadsprocesser.

Anna Vikström, Formas. Syns framifrån och ger praktisk information inför ansökan
Anna Vikström, Formas ger praktisk information inför ansökan

Anna Vikström från Formas berättade om Formas och vilka andra utlysningar de har som riktar sig mot samhällsbyggande. Hon gick därefter igenom hur det går till att skicka in en ansökan via Formas ansökningssystem Prisma. Hon poängterade att det är viktigt att vara ut i god tid med att skaffa ett konto i Prisma.

Publiken i förgrunden och Anna Vikström, Rikard Espling och Amy Rader Olsson i bakgrunden i avslutande frågestund.
Anna Vikström, Rikard Espling och Amy Rader Olsson, avslutande frågestund.