Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping.
Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping.

Cirka 50 personer deltog vid seminariet i Jönköping den 4 december 2017. Vid tillfället berättade vi mer om Smart Built Environment, vår verksamhet och hur du engagerar dig i programmet. Vi lyfte fram lokala aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som visade hur de arbetar med digitalisering och stort fokus hamnade på BIM. Här bidrog också Tekniska Högskolan i Jönköping med sin syn, och berättade mer om det masterprogram man startat, Sustainable Building Information Management.

Dagen avslutades med en nätverksträff för lokala representanter för parter i Smart Built Environment.