Kristina Gabrielii, tf programchef Smart Built Environmnent och Kataringa Buhr, handläggare Formas presenterade den femte utlysningen inom programmet.
Kristina Gabrielii, tf programchef Smart Built Environmnent och Kataringa Buhr, handläggare Formas presenterade den femte utlysningen inom programmet.

Den femte utlysningen inom Smart Built Environment har fokus på affärsmodeller, möjligheter, risker och incitament. Vi ser gärna företag som sökande men välkomna också andra sökandegrupper som kan titta på nya processer, roller, mervärden och värdekedjor. Utlysningen öppnade den 9 mars och är den sista planerade inom den nuvarande programperioden.

Presentationer

Ta del av samlade presentationer från seminariet den 8 mars.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats:

Seminariet var också ett tillfälle för dig som är intresserad av syftet med Smart Built Environment och hur vi arbetar. Du får en kort dragning om hur vi jobbar och kopplingen till de övriga strategiska innovationsprogrammen (SIP).

”Leda digital transformation” ingår som ett projekt inom det strategiska området Kunskapslyftet i Smart Built Environment. Under seminariet hölls en inspirationsföreläsning med av Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel, som leder projektet.

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel berättade om vikten av digital transformation.

Digital transformation – språngbrädan för ökat affärsvärde och konkurrenskraft!

Om du tycker den digitala utvecklingen gått snabbt det senaste decenniet, vänta till nästa årtionde - det kommer gå ändå fortare. Den digitala revolutionen påverkar alla branscher inklusive samhällsbyggnadssektorn. Den som inte hänger med i förändringen riskerar att bli utbytt.

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg från Cobel berättade om vikten av digital transformation och hur framgångsrika företag och organisationer genomför sina transformationer genom att utveckla nya affärsmodeller för ökad konkurrenskraft. Under föreläsningen får ta del av flera inspirerande exempel och får en checklista med steg om hur du framgångsrikt kommer vidare med den digitala agendan.

Här kan du läsa mer om Cobel och Att leda digital transformation.