Anders Vennström, Brains & Bricks, Dan Engström, WSP, Karin Färnevik, Chalmers professional education, Monica Ek, WSP, Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad och Martin Rudberg, Linköpings universitet
Anders Vennström, Brains & Bricks, Dan Engström, WSP, Karin Färnevik, Chalmers professional education, Monica Ek, WSP, Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad och Martin Rudberg, Linköpings universitet

Ungefär 50 personer deltog när vi under en eftermiddag lyfte exempel på hur organisationer kan arbeta med forskning och innovation för att förbättra produkter och processer. Vi blickade också framåt på kommande projekt som kan ge stor nytta i framtiden!

Presentationer

Ta del av presentationer

Program

11.30-13.00 Nätverkslunch för parter i Smart Built Environment
Lunchmöte på Utsikten

13.30 Välkomna
Eva Schelin IQ Samhällsbyggnad och Anders Vennström Brains & Bricks

Nyttiggörande med forskning och Innovation
Eva Schelin, om IQ Samhällsbyggnads programverksamhet

Så jobbar vi i Brains & Bricks
Anders Vennström, Brains & Bricks

Uppkopplad byggplats
Martin Rudberg, Linköpings universitet, Uppkopplad byggplats

Smart planering för byggande
Monica Ek, WSP

Kunskapslyft för digitala processer
Karin Färnevik, affärsområdeschef samhällsbyggnad, Chalmers professional education

Att fånga utmaningen med digitalisering
Karin Färnevik, Chalmers intervjuar Dan Engström, WSP och Anders Vennström Brains & Bricks. Publiken bjuds in att delta i en mini-workshop.

15.30 Avslutande fikamingel
Ett tillfälle att ställa frågor till projektledare och nätverka med nya och gamla kollegor