Workshop i reaktorhallen.
Workshop i reaktorhallen.

Måndagen den 7 maj bjöd vi in alla projekt inom Smart Built Environment till en gemensam programkonferens. Konferensen arrangerades i reaktorhallen på KTH*.

Vi bjöd in projektdeltagare från strategiska projekt och projekt från en öppna utlysningar att delta vid en gemensam programkonferens i Stockholm den 7 maj. Under konferensen fick deltagarna ta del av projektpresentationer och workshops. Stort fokus låg på att låta projekten lära känna varandras arbete och skapa nya kontakter för möjliga samarbeten. Konferensen var också ett tillfälle för projektdeltagarna att spela in sina tankar till nästa programperiod.

Christian Sandström höll en inspirationsföreläsning under minglet.
Christian Sandström höll en inspirationsföreläsning under minglet.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Christian Sandström, verksam vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio, som berättade om teknologiskiften, från analogt till digitalt. Vi fick också mingel tillsammans med de andra strategiska innovationsprogrammen och deras projekt.

Om föreläsningen

Under föreläsningen tog Christian Sandström upp flera exempel på faktorer som driver förändringsprocesser, historiska och nutida exempel på teknologiskiften och visade på större trender genom flera mindre nedslag i historien. Varför är det svårt att hantera förändringsprocesser och teknologiskiften? Och hur kan branscher och företag kan bli bättre på att hålla sig à jour? Det är svårt att hänga med i utvecklingen när nya, så kallade "disruptiva innovationer" gjort intrång på marknaden. Begreppet disruptiva innovationer har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren och kan definieras som revolutionerande innovationer som sätter den existerande marknaden i gungning.

* 25 meter under ytan på KTH Campus fanns Sveriges första kärnreaktor, experimentreaktorn R1. Den var inte bara vår första kärnreaktor, utan även Sveriges första avställda och avvecklade kärnreaktor. Nu används den friklassade reaktorlokalen av KTH som kreativ mötesplats för olika typer av verksamhet.