Heldagskonferensen som samlade över 80 deltagare hölls på Teaterna på Gröa Lund, Stockholm. Under dagen fick deltagarna bland annat höra om hur projektet som helhet och fick en "tjuvkik" på några intressanta resultat. Vi fick också veta mer om de fyra uppkopplade byggplatserna och vad som händer där.

I projektet Uppkopplad byggplats samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor.

Programmet

Moderator: Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet

Från 9.30 Kaffe och registrering

10.00 Välkommen

Lars Stehn, LTU och Olle Samuelson, Smart Built Environment

Dagens moderator Lars Stehn tillsammans med Erik Sjödin från McKinsey

Intresseväckande industriella resultat teaser från de 4 testbäddarna
Lars Stehn, LTU

Laggar byggbranschen efter och hur tar man sig framåt
Erik Sjödin, McKinsey. Läs gärna mer i rapporten från McKinsey!

Projektet Uppkopplad Byggplats
Martin Rudberg, Linköping Universitet

Soon Hammarström drivetr ett projekt som arbetar nära Uppkopplad byggplats

Hur bedriver vi tester av digitalisering på ett bra sätt på byggplatser
Soon Hammarström, projektledare för Test i verkliga byggprojekt

NCC:s uppkopplade byggplatser
Kajsa Simu, NCC

Skanskas uppkopplade byggplatser
Lotta Wibeck, Skanska

12:00 Lunch

13.00 Cementas och Peabs uppkopplade byggplatser
Robert Larsson, Cementa

Lindbäcks och BoKloks uppkopplade byggplatser
Helena Lidelöw, Lindbäcks Bygg

Behovet av en digital infrastruktur – tekniskt och för branschen
Kåre Synnes, LTU

14.15 Eftermiddagsfika

14.45 Panel discussion

Panelen bjöd på många intressanta insikter

Moderator: Jan Byfors, NCC
In the panel: Kari Kulotie CIO NCC, Magnus Lindqvist Head of IT Skanska Sweden AB, Kajsa Simu NCC, Lotta Wibeck Skanska, Robert Larsson Cementa, Helena Lidelöw Lindbäcks bygg, Anna Fredriksson LIU.
• The vision to get connected building sites
• The potential and lessons learned (difficulties / benefits of working with connection of construction sites),
• Threats and obstacles in the outside world, in the industry, within construction companies - why does this not happen faster?
• Is industry collaboration necessary to reach digital transformation?

15.20 Sammanfattning av dagen
Margareta Groth, Vinnova och Lars Stehn LTU