Under konferensen fanns stora möjligheter att lära känna varandras arbete och skapa nya kontakter för möjliga samarbeten. Programmet bestod av workshoppar och projektpresentationer, och många projekt medverkade på scenen. Vi talade om jämställdhetsarbete i projekt, om Smart Built Environments fyra temaområden och om internationalisering. Anna Eriksson från Digg höll en spännande inspirationsföreläsning.

Programmet

09.30 Registrering

10.00 Välkomna

Kristina Garbrielii, Smart Built Environment

Vinnovas mångfaldsarbete
Luisa Monse, Vinnova

Projektkavalkad och panelsamtal:

"CSA IoT för bygg"
Östen Frånberg, 1Akonsult

"Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom Samhällsbyggnadsområdet"
Hans Bagge, Lunds universitet, LTH

"Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare" samt "Nya affärsmodeller för obrutet digitalt flöde av miljöiformation"
Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet

"Digital affärsmodel för bygglogistik på stora byggplatser"
Christian Koch, Chalmers Tekniska Högskola

11.30 Lunch


12.30 Projektkavalkad och panelsamtal:

Panelsamtal. F.v: Johanna Holmberg, Olof Friberg, Annika Kaborn Holmberg, Sascha Benes.

"Att leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn"
Slutsatser av projektet och konkreta erfarenheter från en av deltagarna
Johanna Holmberg, Cobel samt Mikael Rångeby, Upplands Väsby kommun

"Digitaliseringsledare i projekt och även några ord om vårt GODIG projekt"
Annika Kaborn Holmberg, Eicorn

"AIDA - Artificell Intelligens för Detaljplanearbete"
Sascha Benes, Örebro kommun

"Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt"
Olof Friberg, Tyréns


Så samverkar vi genom Smart Built Environments fyra teman
Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur, Kunskap och kompetens

14.10 Eftermiddagsfika

Internationalisering och workshop om ämnet

Amy Rader Olsson

Inspirationstalare
Anna Eriksson, Digg (Myndigheten för digital förvaltning)

16.00 Avslutande mingel