Darja Isaksson, gd Vinnova

I samband med Smart Built Environments årsstämman bjöd vi in alla med intresse för digitalt samhällsbyggande till en öppen programkonferens. Läs också mer om den nya styrelsen i programmet!

Ta del av presentationer

Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment modererade en faktaspäcka eftermiddagen där deltagarna fick en närmare blick på ett urval resultat från projekt inom programmet.

Vi fick närmare lära känna temaområdet "Informationsinfrastruktur" och ta del av det arbete som sker där. Det presenterades också ett antal synteser baserade på en del av de resultat som kommit fram hittills.

Darja Isaksson, gd på Vinnova, höll en uppskattad inspirationsföreläsning där deltagarna kunde ställa frågor om myndighetens tankar framåt. Vi hade också bjudit in Magnus Forsberg från Microsoft som berättade om möjligheterna bortom IoT.

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment och Camilla Byström, programchef InfraSweden2030.

Eftermiddagen avslutades med ett gemensamt mingel för alla deltagare.

Programmet

10.00 Stämma för parter i Smart Built Environment

12.00 Partslunch

13.00 Öppen programkonferens

På gång i Smart Built Environment

Kristina Gabrielii, programchef

Resultat i Temaområde Informationsinfrastruktur

Jan Byfors, NCC

Inspirationstalare

Darja Isaksson, gd Vinnova

Synteser av projektresultat i Smart Built Environment

Kurt Löwnertz, Sweco
Ta del av syteser:
- Syntes Informationsinfrastruktur 2016-2018, en gemensam syntes för de båda fokusområdena Livscykelperspektiv och Standardisering
- Syntes Standardisering 2016–2018
Inom kort presenteras även syntes gällande Livscykelperspektiv på smartbuilt.se

Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Karin Neland, Lantmäteriet

Idéverkstad innovationslabb

Yasmina Ganse, Sustainable innovation

Ronny Andersson och Lars Albinsson minglar efter seminariet.

Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling

Mattias Jacobsson, Jönköping University och Umeå universitet

Möjligheterna bortom IoT

Inspirationsföreläsning med Magnus Forsberg, Microsoft

Kommande projekt och utlysningar i Smart Built Environment och InfraSweden2030

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment
Camilla Byström, programchef InfraSwesden2030

16.30 Avslutande mingel