Vi värmde upp hösten med ett nytt tillfälle i Bygg kompetens och spelade som vanligt in programmet så att du kan se det som film i efterhand.

I filmen får du del av en omvärldsanalys som visar hur vi kan arbeta med upphandling som främjar innovation för att nå hållbarhetsmålen. Du hör från aktuella projektresultat om hur byggherrar och fastighetsägare på ett tryggt sätt kan anta en klimatbudget för byggnadsverk. Du får ett genomdrag av hur InfraSweden låter energi- och klimatfrågor ta en framträdande plats i programmet, inte minst genom en spännande innovationstävling.

Se filmen Bygg kompetens – aktuell forskning om energi och klimat

Programmet

Moderator: Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment

Upphandling som främjar innovation
Linus Malmgren, Senior konsult/Rådgivare, Coreco

Klimatpositiva bygg och anläggningsprojekt: ”Mini” Målgränsvärden”
Andreas Holmgren, Treano Bygg

Energi och klimat i fokus på InfraSwedens innovationstävlingar
Beatrice Hällås, fokusområdesledare inom InfraSweden

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten

Om Bygg kompetens

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.