Erica Sjölin, Kristina Gabrielii och Cristina Lázaro

Nya program för digitala arbetsflöden, system för klimatdeklarationer, digitala affärsmodeller och tillämpad AI och digitala tvillingar. Nu har du chans att höra om det senaste inom utvecklingen av digitala verktyg och tekniker som kan skynda på omställningen till ett mer resurseffektivt och konkurrenskraftigt samhällsbyggande. Smart Built Environment presenterar några av de senaste projekten inom sitt program och bjuder på framtidsspaningar, mingel och samtal om vägen från idé till implementering och tillämpning.

Utvecklingen av ny teknik, nya affärsmodeller och processmodeller inom samhällsbyggande är en av nycklarna till att vi kan accelerera utvecklingen av ett resurseffektivt, säkert och hållbart samhällsbyggande. Smart Built Environment är ett svenskt strategiskt innovationsprogram som startade 2016 och har till syfte att stötta samhällsbyggnadssektorns digitalisering genom forskning utveckling och innovation. Bakom programmet står de statliga forskningsfinansiärerna Formas, Vinnova och Energimyndigheten, som tillsammans med behovsägarna finansierar projekten i programmet.

Program 5 september

Moderator: Erica Sjölin

Ta del av presentationer

Välkomna
Kristina Gabrielii och Cristina Lázaro, Smart Built Environment

Digitaliserings-drivna värden – spaning om nya affärsmodeller
Martin Löwstedt och Viktoria Sundquist, Chalmers

Digitalisering av CIX-verktyget
Emma Östlund, ETTELVA

"Bettan murar" – Praktisk implementering av robotiserat murande
Henrik Malm, FOJAB arkitekter
Mathias Haage, Lunds Tekniska Högskola

Människan och ny teknik- möjligheter och förändrade roller?
Ramin Karim, LTU
Christina Claeson-Jonsson, NCC
Henrik Malm, FOJAB arkitekter

Byggherrelyftet
Staffan Bolminger

3CIM – resultat, implementation och etablering
Ola Setterby, Göteborgs stad

AI och digitala tvillingar – ökad transparens och bättre städer med mer data?
Eric Jeansson, Göteborgs stad
Peter Karlsson, Akademiska Hus
Ann-Kristin Belkert, AI-klivet