Kristina Gabrielii och Beatrice Hällås

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Du som har en viktig problemställning, eller en idé om lösningen på problem bjöds in när Smart Built Environment och InfraSweden berättade om möjligheter att få finansiering till projekt. Vi bjöd även på inspiration och möjligheten att nätverka med kollegor i sektorn som går i liknande tankar.

Program tisdag 5 september

Ta del av presentationer

Resultaten ger oss hållbara lösningar
Kort om resultat från Smart Built Environment och InfraSweden

Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning
Fredrik Hellman, VTI

Lyckas med projekt, sök finansiering
Information om möjligheter med att söka medel från Smart Built Environment och InfraSweden

Mingellunch
Vi bjöd deltagarna på lunch för fortsatt samtal efter mötet