Börjar:
Slutar:
Plats:
Utställningshallen, A-huset, Lunds Tekniska Högskola, Sölvegatan 24
Ort:
Lund

Årets mottagare av Swedish Concrete Award är professor Robert Flatt och Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) for Digital Fabrication (DFAB). Möt honom på ett seminarium som arrangeras av LTH, Smart Built Environment och Betongföreningen.

Digitaliseringen av samhälle och industri innebär en enorm potential för innovation inom byggindustrin. Robotik, digitala designprocesser, sensorer och nya beräkningsmodeller skapar förutsättningar för att tänka om hur städer, byggnader och infrastruktur skapas. Hur är det möjligt att använda dessa tekniker för att reducera byggsektorns klimatpåverkan och ekologiska fotavtryck? ETH och NCCR DFAB har etablerat sig som världsledande inom fältet, och med Robert Flatts föreläsning ges forskare, lärare, studenter och näringsliv en möjlighet att ta del av deras arbete.

Seminariet avslutas med en presentation av pågående och begynnande forskning vid Lunds Tekniska Högskola, samlat kring en satsning på ett robotlabb dedikerat till byggsektorn och arkitektur.

I samband med prisceremonin i Stockholm arrangerar LTH och Betongföreningen ett seminarium om forskning kring digitalisering och robotisering inom byggindustrin. Seminariet hålls den 21 nov kl 16.00 på KTH-Arkitektur.

Program

10.15 Välkommen och introduktion
10.20 Robert Flatt: Digital Concrete: Interdisciplinarity, Environment and Large Scale Demonstrators
11.20 VAMED: Digitalt byggande vid LTH. Presentation av forskare vid LTH.

Välkomna!

Anmälan

Uppdaterad den