Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Temaområdet Innovation och nya tillämpningar fokuserar på att bryta invanda mönster och arbetssätt och på att hitta nya lösningar för en mer effektiv och hållbar samhällsbyggnad.

Jenny Andersson är processledare för Temaområdet Innovation och nya tillämpningar. Hennes arbete startade hösten 2019 och hon för dialog med olika aktörer för att fånga upp idéer och initiativ kring förslag på strategiska projekt. Nu hålls en öppen workshop där förslag från dialogfasen presenteras och där alla som är intresserade av att bidra och/eller påverka vilka strategiska projekt som ska få finansiering under programperioden år 2020–2021 är välkomna att delta.

Frågor som kommer att adresseras på workshoppen är:

  • Vilka är de största hindren och utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn som gör att innovationsarbetet går trögt jämfört med andra sektorer som till exempel IT, Finans och Bank?
  • Förslag till strategiska innovationsprojekt som kan bidra och stimulera till en ökad innovationsförmåga inom samhällsbyggnadssektorn?

I februari 2020 beviljade Formas det första förslaget till ett strategiskt projekt. Det är en internationell omvärldsspaning som nu påbörjas för att få en överblick över andra länders satsningar och initiativ för att öka innovationsgraden inom samhällsbyggnadssektorn. Spaningen pågår fram till sommaren och resultaten ska sammanställas i en rapport för spridning till alla som blir klar i augusti 2020. Under workshoppen kommer vi att få höra hur spaningsarbetet går.

Vad händer efter workshoppen?

Resultat från den öppna workshoppen kommer att analyseras och bearbetas vidare tillsammans med resultat från redan genomförda intervjuer med enskilda aktörer för att sedan mynna ut i projektförslag och insatsområden att genomföra inom temaområdet Innovation och Nya tillämpningar. Till varje delprojekt ska en projektledare utses. Dessa projektledare ska i samråd med processledaren utarbeta en projektplan, vilken sedan ska godkännas av såväl programmets styrelse som av Formas.

Är du intresserad av att bli projektledare? Hör av dig till processledaren Jenny Andersson, jenny.andersson@venn.se eller telefon 072-963 42 29.

Anmälan

Workshoppen är fullbelagd och möjligheten att anmäla sig har stängt.

Uppdaterad den