Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Samhällsbyggnadssektorn möter stora kompetensbehov i samband med den digitala omställningen.

Temaområdet Kunskap och kompetens handlar om att det för att utnyttja den digitala transformationens kraft i både företag och offentlig sektor behövs ett kunskapslyft, på flera nivåer. Temaområdet ska bidra till att lyfta kunskap och kompetens hos företag och offentlig sektor, både på ledningsnivå, och i de operativa verksamheterna. Det kopplar också till hur ny kunskap kan skapas och nyttiggöras.

Nina Ryd är processledaren för temaområdet. Hon startar nu sitt arbete med att forma innehållet i temaområdet och bjuder in till en workshop för att fånga upp idéer och initiativ kring förslag på strategiska projekt. Alla som är intresserade av att bidra och/eller påverka inriktning och innehåll är välkomna att delta.

Som en introduktion till workshoppen kommer Rikard Espling att presentera det arbete som pågår med att syntetisera resultat från projekt i det tidigare fokusområdet Kunskapslyft. Rikard Espling var under den första programperioden koordinator för det dåvarande fokusområdet Kunskapslyft.

Frågor som kommer att tas upp handlar om:

  • Hur kan Smart Built Environment bidra till en ökad förmåga att ta till sig, och tillämpa ny kunskap utöver att flytta fram kunskapsfronten samt bidra till det livslånga lärandet?
  • Vilka konkreta metoder och insatser bör programmet satsa på för att synliggöra samhällsbyggnads-branschens nyttiggörande av befintlig kunskap, väcka engagemang för lärande och stärka långsiktig kompetensutveckling?
  • Kort sagt: Vad tror du gynnar och säkerställer framtida kompetensförsörjning både på kort- och lång sikt?

Är du redan nu intresserad av att bli projektledare för de projektförslag och insatsområden som processen leder till? Hör då gärna av dig till processledaren Nina Ryd, nina.ryd@chalmers.se, eller telefon 0709-21 88 28.

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 20 april.

Ange namn på organisation eller företag
Har du redan nu tankar om vilka strategiska insatser inom kunskap & kompetens som skulle ge mest effekt för programmet? Skriv gärna ned dessa här så förbereder vi att din input beaktas den 22 april.
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.

Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Uppdaterad den