Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium via Zoom

I projektet Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn genomförs en förstudie som består av en systematisk granskning och analys av cybersäkerhet kopplat till digitala modeller inom samhällsbyggandet.

Seminariet är den sista delen i en seminarieserie om tre delar. Det första seminariet genomfördes på KTH i februari och det andra genomfördes digitalt i juni. Nu knyter vi ihop säcken och berättar om våra användarfall och visar upp framsteg inom ramen för projektet. Det går utmärkt att delta på det tredje seminariet även om man inte deltagit på de två tidigare.

Anmäl dig här

Uppdaterad den