Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Mobiltelefon i brutet ljus.

Det händer mycket inom digitalisering i byggbranschen just nu. Du kan få koll på en det senaste genom att delta på ett webbinarium den 1 december kl. 10.00-11.30. Olle Samuelson arbetar som innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad, är en del av Smart Built Environments programledning och är verksam inom SBUF. Under ett inspirerande webbinarium berättar Olle om de digitaliseringsinitiativ som pågår och drivs inom både bygg- och installationsbranschen.

Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad och SBUF.

Panelsamtal med kunniga experter

I panelen deltar Svante Hagman, styrelseordförande i BIM Alliance och i Byggnadsfirman Erik Wallin, Christina Claeson-Jonsson, FoI-chef, NCC och styrelseordförande Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Hans Söderström, expert och branschsakkunnig, Installatörsföretagen.

Anmäl dig på SBUF:s webbplats

Uppdaterad den