Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

2017 bjöd Brains & Bricks, vid Linköpings universitet, in till en workshop på temat Hur tar man ”tempen” på ett bygge? Under workshopen utgick vi från den Lean-inspirerade metoden Rapid Plant Assessment (RPA) och utvecklade grunderna för en liknande metod anpassad för byggverksamhet (RSA). RSA har sedan vidareutvecklats, testats och förfinats under ett antal år, bland annat inom ramen för forskningsprojektet VALLA Coach, som bedrevs inom ramen för Smart Built Environment. En RSA utvärderar ett bygge genom ett kort platsbesök, en uppsättning utvärderings­faktorer och ett antal kontrollfrågor, samt poängsätter bygget så att man vet vilka områden som behöver utvecklas och förbättras, men också områden där man ligger i framkant.

Under seminariet går vi igenom grunderna i RSA-metodiken, dess möjligheter och begränsningar samt hur den kan användas som ett verktyg i verksamhetsutveckling. Vi ger även praktiska exempel på hur Ikano Bostad har använt RSA och hur de planerar att anpassa och införa RSA i sin organisation.

Medverkande:

Martin Rudberg, Linköpings universitet
Maya Hansing Årman, Ikano Bostad
Mergim Zeneli, Ikano Bostad

Anmäl dig här!

Uppdaterad den