Börjar:
Slutar:
Ort:
Webb-konferens

Det pågår mycket spännande forskning och innovation i Smart Built Environment. Just nu har vi drygt 130 projekt – påbörjade eller avslutade. Det är många som bidrar med sin kompetens för att vi ska nå våra effektmål och skapa en hållbar digital samhällsbyggnadssektor. Vi riktar ett stort tack till dig som är med och jobbar!

Programtider

12.45 Vi öppnar mötesrummet i Zoom och presenterar tekniken

13.00 Programmet drar igång

Moderator: Pontus Holmgren, Gro

  • Nuläge och framtidsblick: Smart Built Environments strategiska agenda
    Kristina Gabrielii

  • Mitt, ditt och våra projekt, del 1
    Presentationer och kunskapsutbyte i breakout-rooms

  • Inspiration: Uppkopplad byggplats
    Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet

16.00 Digitalt mingel

En viktig del av arbetet i det strategiska innovationsprogrammet handlar om att utbyta kunskap mellan projekt. Det är viktigt att inspirera varandra, knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och att skapa synergier i programmet. Vi bjuder därför in dig som har ett pågående, eller avslutat, projekt till vår gemensamma projektkonferens. Inbjudan gäller både strategiska projekt och projekt från våra öppna utlysningar. Vi hoppas att alla projekt skickar minst en deltagare.

Under konferensen bryter vi upp gränserna mellan våra temaområden. Vi bjuder på inspiration och vi arbetar både i plenum och i mindre grupper. Alla deltagare får tillfälle att kortfattat presentera sitt projekt. Instruktioner och detaljer om det kommer inför konferensen.

Vi vill att konferensen ger en bild av vår gemensamma samlade kunskap, och inspirerar till ännu fler möjligheter för arbetet i Smart Built Environment.

Varmt välkommen!

Anmälan till projektkonferens

Ange namn på organisation eller företag
Välj ett (1) alternativ. Du kan se vilket temaområde ditt projekt ingår i när du tittar på projektsidan på smartbuilt.se.

I samband med konferensen planerar vi aktiviteter där vi kan behöva tillgång till ditt telefonnummer
Jag vill gärna få nyheter från programmet och inbjudningar till kommande aktiviteter som Smart Built Environment arrangerar.
Jag accepterar att mitt namn, organisation e-postadress och telefonnummer finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Uppdaterad den