Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Handlingar till årsstämman

Här hittar du som part handlingar till årsstämman.

Smart Built Environment håller årsstämma och öppen programkonferens med spännande projektresultat. Årets tema är ”Så kommer våra resultat till nytta i sektorn”.

Utöver den ordinarie stämman håller vi en workshop med programmets parter. Här hjälps vi åt med frågan om hur vi kan säkerställa att resultat från programmet kommer till användning för företag och organisationer.

Årsstämma för parter

Årsstämman är ett tillfälle för programmets parter att engagera sig och påverka programmet. Parterna får information om vad som hänt under året och en framåtblick. Denna del är öppen endast för parter i Smart Built Environment. Det är möjligt att ange intresse för att bli part i samband med anmälan.

Till programkonferensens öppna del bjuder vi in alla som är intresserade av digitalt samhällsbyggande. Här presenteras aktuella resultat från programmet och hur de bidrar till att fylla programmets effektmål.

Vår moderator är Hans Gustafsson som har en lång erfarenhet av arbetet med kommunikationsfrågor för Boverket. Hans har på senare år specialiserat sig på att hålla digitala möten och workshops och driver nu företaget ”Digimoderator”. Hans brinner för kunskapsspridning och för att skapa kreativa mötesplatser digitalt.

Porträtt på moderatorn
Hans Gustafsson, Digimoderator

Program

12.45 Zoom-rummet öppnar

13.00 Stämma för parter i Smart Built Environment

Johan Martinsson, ordförande och Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment

Läs mer om hur din organisation blir partner

  • Ordinarie årsstämma
  • Workshop med parter

15.00 Öppen programkonferens med resultat från Smart Built Environment

Moderator: Hans Gustafsson, Digimoderator

Talare:

17.00 (ca) Mötet avslutas

Anmälan till Programkonferens 23 september

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Uppdaterad den