Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Anmäl dig nu och bygg din kompetens med oss!

Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Vi fortsätter satsningen på kunskapsspridning genom en serie digitala möten under 2022!

En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Vi riktar oss till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området.

Bygg kompetens – låt materialen tala!

Byggmaterialen står i centrum vid det första tillfället för Bygg kompetens 2022. Vi lyfter exempel på hur materialen bär på viktig information, från tillverkning till underhåll och återanvändning. Vi tittar på hantering av viktiga miljönyckeltal i informationsflöden och hur de kan användas för klimatberäkningar och EPD:er. Vi lyfter metoder för hur kunskapen om materialen kan bevaras över tid och mellan olika aktörer som hanterar dem. Vi lyfter ”smarta” materiallösningar som säkrar hållbarheten för framtidens material.

Program

11.45 Välkomna och dagens program
Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment, modererar

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om projektet i dess helhet
Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet lyfter den del av projektet som utvecklat ett verktyg för att på ett förenklat sätt ta fram miljövarudeklarationer (EPD-verktyg)

Smart cement för nya övervakningssystem
Andrzej Cwirzen, LTU

Materialinventering vid rivning – hur fungerar kunskapsöverföringen?
Anna Berg, NCC

Varför är det viktigt med rätt materialinformation?
Svante Hagman, sakkunnig i sektorn

12.45 Mötet avslutas

Anmäl dig till webbinariet den 8 februari

Det är avgiftsfritt att delta, tipsa gärna kollegor i sektorn.

Ett samarbete i samhällsbyggnadssektorn

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

Uppdaterad den