Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Webbinariet är öppet för alla intressenter inom samhällsbyggnad. Vi kommer diskutera nyttor med digitala tvillingar och analysverktyg inom arbete med mål och budget, strategier, översiktsplaner, detaljplaner, stadsutvecklingsprojekt, befintliga miljöer med mera. Likaså vilka behov av resurser som finns för att utveckla digitala tvillingar och analysverktyg samt hur vi skulle kunna samarbeta och dela på resurser.

Program

Moderator: Ann-Kristin Belkert, Actinate

13:00–13:10 Introduktion

13:10–13:40 Digitala tvillingar och analysverktyg
Användning idag och framtida potential med digitala tvillingar och analysverktyg
Ann-Sofie Silverskär, Pia Kronengen och Babacar Ndiaye, Karlskrona kommun
Marcel Moritz, Huddinge kommun

13:40–14:25 Resultat från genomförandestudien inklusive frågor och inspel från deltagare
Paneldiskussion med personer som arbetar med implementering och uppföljning av mål och budget, översiktsplaner, detaljplaner, strategier, stadsutveckling med mera.
Deltagare från Norrtälje kommun, Karlskrona kommun, Huddinge kommun och Sydväst arkitektur och landskap. Diskussion med deltagare på webbinariet.

14:25–14:30 Summering och avslut

Anmälan

Anmäl dig senast den 18 maj.

Har du frågor om projektet eller webbinariet, kontakta Ann-Kristin Belkert på ann-kristin@actinate.se eller 070-366 69 69.

Uppdaterad den