Börjar:
Slutar:
Plats:
H22, Stora scenen
Ort:
Helsingborg

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment. Projektet ska bidra till en hållbar utveckling och faktiska affärs- och samhällsnyttor i samhällsbyggnadssektorn genom ökad tillämpning av AI. I Kraftsamlingen ingår att stärka sektorns aktörers kunskaper, förmågor och nätverk kopplat till AI i syfte att få fler att komma igång praktiskt med AI på bred front.

Du kan ta del av inspiration från projektet direkt på stora scenen under H22 City Expo!

Nu kraftsamlar vi kring AI inom samhällsbyggnad

Potentialen för AI att bidra till en hållbar samhällsutveckling är enorm men få har knäckt koden inom samhällsbyggnad. Det håller vi på att ändra på – kom och var med på resan!

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet bjuder in till ett spännande samtal där vi tillsammans med branschen diskuterar varför vi behöver AI för att klara hållbarhetsomställningen, inte minst i landets kommuner. Våra gäster och experter delar med sig av praktiska tips på hur man kan komma igång med sin AI-resa och generera maximal affärs- och samhällsnytta i processen.

Vad görs inom AI inom samhällsbyggnadssektorn? Vilka affärs- och samhällsnyttor bidrar AI-lösningar till? Vad funkar bra och var finns utmaningarna? Vad kan vi som organisationer och individer lära av varandras erfarenheter för att faktiskt komma igång med AI?

Vi öppnar upp för flera spännande samtal på Stora Scenen med fokus på AI och vilka möjligheter det innebär för samhällsbyggnadssektorns hållbarhetsomställning och fortsatta värdeskapande. På kort tid får du möjlighet att inspireras kring vad som sker inom AI i sektorn, hur aktörer och behovsägare aktivt drar nytta av AI för ökade affärs- och samhällsnyttor, samt får tips på vad du och din organisation kan göra för att påbörja er AI-resa. Medverkar gör bland annat inbjudna AI-experter och behovsägare från branschen såväl som aktiva deltagare i Kraftsamling AI.
Eventet riktar sig till offentliga och privata aktörer inom samhällsbyggnadssektorn – från samhällsplanering, till projektering, byggproduktion och fastighetsförvaltning – som vill komma igång med sin AI-resa och göra det på ett sätt som genererar största möjliga affärs- och samhällsnytta.

Program

Moderator: Mariell Juhlin och Ann-Kristin Belkert

Kl. 12.30 Varför Kraftsamlar samhällsbyggnadssektorn kring AI?

Vilka är nyttorna och utmaningarna kopplade till en högre tillämpning av AI för ett hållbart samhällsbyggande?

Mariell Juhlin och Ann-Kristin Belkert samtalar med:

  • Kristina Gabrielii, Smart Built Environment
  • Henrik Dahl, FPX

Kl. 12.45 Därför behöver vi AI för att klara hållbarhetsmålen i våra kommuner

Varför behöver vi AI för att klara hållbarhetsmålen i våra kommuner? På vilket sätt är AI en möjliggörare för att konkret omsätta målsättningarna i Agenda 2030 i praktisk handling lokalt?

Panelsamtal med:

  • Felix Krause, programansvarig tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och Regioner
  • Åsa Jadelius, digitaliseringsstrateg på Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun
  • Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun

Kl. 13.00 Så påbörjar du och din organisation er AI-resa

Mariell Juhlin och Ann-Kristin Belkert samtalar med:

  • Göran Lindsjö, Governo
Uppdaterad den