Börjar:
Slutar:
Plats:
Webbinarium

Under 2020 inleddes ett samarbete mellan Boverket, CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) och IQ Samhällsbyggnad. Syftet är att sprida kunskap om hur projektkultur och ledarskap kan leda till att minska förekomsten av fel, brister och skador.

Nu är det dags för oss i branschen att skapa en positiv utveckling. Men hur gör vi för att skapa bättre projektkultur, kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed ett bättre slutresultat?

Vi samlar samhällsbyggnadsbranschens aktörer för fortsatt dialog.

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange om organisation där jag arbetar är medlem i IQ SamhällsbyggnadJag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.