Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kostnad:
Kostnadsfritt

Under mötet presenteras ett antal förslag som tagits fram under workshoppar, intervjuer och analyser.


Strategiska projekt accelererar förändring

Inom Smart Built Environment pågår en mängd olika projekt. Många har kommit till genom öppna utlysningar. Andra är så kallade strategiska projekt, som har initierats av programstyrelsen och utvecklats genom en öppen process. De strategiska projekten är utvalda för att accelerera samhällsbyggandets med digitaliseringen som drivkraft. Projekten sker i samverkan mellan många olika parter och vi välkomnar ett brett deltagande i projekten.

Alla med intresse för digitalt samhällsbyggande är välkomna att delta under en öppen workshop den 14 december. Vi sätter stort värde vid alla de synpunkter som kommer in. Våra teman är breda och täcker in samhällsbyggandets hela värdekedja och livscykel. Det här är ett utmärkt tillfälle att bidra för att koppla samman fragmenterade delar av sektorn för att skapa stark enighet.
Vi hoppas att du som deltar arbetar för en organisation som ser både möjligheter och hinder för er utveckling framåt. Vi vill att du ser Smart Built Environment som en resurs som kan stötta vårt gemensamma utvecklingsarbete.

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange om organisation där jag arbetar ingår som part i Smart Built EnvironmentJag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Har du något medskick till arrangören innan mötet så skriver du det här
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.