Börjar:
Slutar:
Ort:
Digital after work

Smart Built Environment-projektet Delning data är i ett avgörande skede och behöver inhämta sektorns feed-back för att styra rätt i det fortsatt arbetet kring grundläggande slutledningar gjorda i projektet. Du får en kort sammanfattning av slutledningarna och får sedan under dialogdelen möjlighet att bidra med dina unika perspektiv i frågan.

Istället för det mer statiska formatet White paper har ett innovationsekosystem tagit fram ett Wiki-paper vilket man gett namnet: Wiki-paper kring Värdeskapande digital tvilling.

Människor i innovationsekosystemet, som alla brinner för att bidra till en värdeskapande digital tvilling utifrån sina respektive perspektiv, har i Wiki-papret, https://bit.ly/3yhyUbX, formulerat: Förhållningssätt, perspektiv, förutsättningar och vägar mot en digital tvilling.

Du får höra mer om innehållet i Wiki-papret, innovationsekosystemet och det viktigaste är att vi tillsammans, under dialogdelen diskutera vad vi gemensamt kan göra för att växa inom områden som till exempel ansökningar i utlysningar, pågående FoU-projekt, andra samverkansprojekt, produktutveckling och/eller problemlösning.

Program

  • Välkomna och samverkan digital tvilling (Per Bjälnes, Digitala Fastigheter, och Lars Lidén, BIM Alliance)
  • Förutsättningar för att skörda guld av data (Nina Borgström, Tyréns)
  • Wiki-paper värdeskapande digital tvilling (Monika Ek, Virtual Cities, Patrik Johansson, Skanska, och Nicolas Waern, Winniio)
  • DIALOG: Delning data och värdeskapande digital tvilling

Anmälan

Anmälan sker direkt i Zoom. Klicka här för att komma till formuläret.

Frågor: nina.borgstrom@tyrens.se, lars.liden@bimalliance.se

Uppdaterad den