Börjar:
Slutar:
Plats:
Kistamässan
Ort:
Stockholm

Framtidens digitala affärsmodeller – en trendspaning

Datadrivet, med integrerad design och användaren i centrum. Det ger en hint om hur framtidens affärsmodeller för samhällsbyggandet kan se ut. Men vilka är stadsutvecklingens ”Game Changers”, och vad kan vi lära oss av dem?

Temaledare Värdekedjor och affärsmodeller

Viktoria Sundquist är temaledare för Värdekedjor och affärsmodeller i Smart Built Environment och forskare vid Chalmers. Projektet Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller genomfördes i samarbete med Martin Löwstedt, Chalmers.

Välkommen på ett seminarium där vi lyfter en trendspaning om framtidens digitala affärsmodeller. Du möter Viktoria Sundquist, Smart Built Environment som berättar om ”Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem – en detaljerad framtidsspaning”.

För att ge exempel på den förändring som sker bjuder hon upp exempel på projekt i Smart Built Environment som arbetar med utvecklad affärslogik.

Du möter Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation som presenterar ”Kvarteret Klimatspararna” som är en kostnadsfri portal. Här kan du som ska energieffektivisera en fastighet eller bostadsrättsförening göra gemensam sak med andra. När ni är flera som vill utföra samma energiåtgärd startar tjänsten Kvarteret Klimatspararna en upphandling som både pressar kostnaden och säkerställer kvaliteten.

Du hör Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån, berätta om tjänsten Stadsträd.se. Stadsträd.se är länken mellan aktörer engagerade i stadsutvecklingsprocessen. Appen utgör ett gemensamt kunskapsunderlag som ständigt uppdateras, växer och sprider kunskap om trädens värden och funktioner.

Stockholm Smart City Conference & Expo

Smart Built Environment är partner till Stockholm Smart City Conference & Expo som pågår 3-4 maj på Kistamässan. Mötesplatsen riktar sig till alla som leder, utvecklar och formar morgondagens samhälle och här tar du som besökare del av mängder med aktiviteter, öppna scener, utställare, experter, nyheter och en storslagen konferens. Det är avgiftsfritt att delta på mässan där vårt seminarium hålls. Vår kontakter har rabatt på konferensavgiften.

Håll dig uppdaterad om programmet!

Uppdaterad den