Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt möte

Den 6 augusti öppnar Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén. I utlysningen kan du söka finansiering för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Vi tror att du som söker finns på en start-up, ett litet eller medelstort företag eller kommun.

I utlysningen kan du söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Utlysningen är öppen till den 26 september. Läs mer på Formas webbplats.

Coachningsstöd för din projektidé

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Program kl. 12.00-12.45

12.00 Välkommen

  • Utlysningen Innovationsidén
    Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment

  • Så fungerar coachningsstödet
    Coacherna: Mårten Lindström och Anna Land

Frågestund

12.45 Mötet avslutas

Mötet sker i Zoom. Vi spelar in informationsdelen av mötet och publicerar den som film i efterhand

Anmäl dig till informationsmötet här!

Varför är det bra att träffa coacherna?

Det stärker dig i utvecklingen och presentationen av din idé och ger dig möjlighet att få frågor om det som du kanske ännu inte har tänkt på. Du får också möjlighet att ställa specifika frågor till coacherna.

Läs mer om coachningsstödet

Intresseanmälan coachning

Utlysningstext finns på Formas webbplats.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.smartbuilt.se.

Vi utlovar sekretess i hanteringen av din idé.

Fyll i formuläret

Intresseanmälan coachningRelevans för Smart Built Environments mål och syfte. Se vidare programmets effektlogik.
Jag godkänner att Smart Built Environment hanterar mina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Uppdaterad den