Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

15 februari öppnar Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén. I utlysningen kan du söka finansiering för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Vi tror att du som söker finns på en start-up, ett litet eller medelstort företag eller kommun.

I utlysningen kan du söka medel om maximalt 500 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Utlysningen är öppen till den 2 april. Läs mer på Formas hemsida.

Coachningsstöd för din projektidé

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén. Intresseanmälan för coachning

Program 16 februari

Mötet spelas in och publiceras som film i efterhand.

13.00 Välkommen
Utlysningen Innovationsidén
Olle Samuelson och Michael Strömgren
Så fungerar coachningsstödet
Mårten Lindström och Anna Land
Frågestund
14.00 Avslut

Mötet sänds via videoplattformen zoom.

Anmäl dig här!

Uppdaterad den