Utlysningarna omfattar totalt upp till 20 miljoner kronor med ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna och har fokus på testbäddar och verifieringsprojekt respektive digitala affärsmodeller. Båda utlysningarna har sin utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggandet.

- Att vi fick 30 ansökningar visar på att det finns ett stort intresse och engagemang för digitaliseringsfrågor, vilket är glädjande. Beslut om vilka projekt som tilldelas medel fattas i månadsskiftet juni/juli och vi hoppas att de första projekten kan starta efter sommaren, säger Olle Samuelson, ansvarig för strategiska frågor inom Smart Built Environment.

Uppdaterad den