Det nya systemet är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0, som delfinansierats av Smart Built Environment. Planen är att CoClass, som får användas fritt i basversionen, ska lanseras i oktober.

Under ett och ett halvt år har 150 experter arbetat med att utveckla CoClass i branschprojekt BSAB 2.0. Den 16 juni var det dags att presentera det nya systemet för ett 100-tal branschrepresentanter som träffades på Sveriges Kommuner och Landstings huvudkontor i Stockholm.

Se presentationen på Svensk Byggtjänst webbplats

Viktigt med engagemang från branschen

– Det är mycket viktigt att så många som möjligt i branschen engagerar sig och lämnar remissvar. Då kan vi få fram ett så bra slutresultat som möjligt, framhöll Rogier Jongeling från BIM Alliance och ordförande i projektets styrgrupp.

Remissen pågår till den 9 september. Därefter inarbetas remissvaren i CoClass och projektet avslutas den 26 oktober. CoClass lanseras sedan som webbtjänst under senhösten 2016.

Lämna remissvar för CoClass

Bättre kommunikation kan spara miljarder

Helena Dahlberg, ansvarig för BSAB och CoClass på Svensk Byggtjänst, sammanfattade under presentationen en ny och en tidigare undersökning, som visar att bättre kommunikation kan spara sammantaget 60 miljarder per år i bygg- och förvaltningsprocessen.

Hon underströk att den stora potentialen ligger i förvaltningsskedet – enligt den nya undersökningen kan man spara 15-18 procent i förvaltningen av byggnader och anläggningar år efter år. Det blir alltså mycket stora summor ur ett livscykelperspektiv.

Gemensamt språk kan spara hälften

Rogier Jongeling menade att CoClass kan bli det nya digitala språk som behövs för att förverkliga en stor del av denna potential. Projektet BSAB 2.0 har gjort bedömningen att CoClass använt fullt ut kan bidra till hälften av besparingspotentialen, det vill säga 30 miljarder per år för bygg- och förvaltningssektorn.

Rogier konstaterade också att CoClass har en stark förankring genom att en lång rad ledande branschaktörer står bakom projektet och är involverade i det på olika sätt.

Sex tydliga värden i CoClass

Projektledare Julie Gunnarsson, Svensk Byggtjänst, beskrev arbetsprocessen som lett fram till CoClass och lyfte fram sex värden med systemet. Nämligen att CoClass är:

  • Digitalt
  • Gemensamt
  • För all bebyggelse
  • För hela livscykeln
  • Internationellt anpassat
  • Framtidssäkert

Med andra ord omfattar CoClass mycket mer än BSAB 96 som är det nuvarande systemet för klassifikation i byggsektorn.

Starkt stöd från Trafikverket

Ingemar Lewén, Trafikverkets representant, beskrev hur CoClass hänger ihop med och stödjer Trafikverkets BIM-satsning.

Han beskrev hur BIM-användandet kan mogna och utvecklas med CoClass som ett gemensamt språk.

– Trafikverket har redan nu påbörjat införandet av CoClass med ett uttalat stöd från vår GD Lena Erixon.

Klassificering utifrån funktion

Presentationen avslutades av Björn Rangdén, Trafikverket, och Klas Eckerberg, Projektengagemang/Svensk Byggtjänst, som ingår i projektgruppen gällande systematik.

De gav en utförlig och konkret genomgång av hur systemet är uppbyggt och fungerar i praktiken. Hur objekten bär information i CoClass genom hela bygg- och förvaltningsprocessen och hur de grupperas i klasser utifrån funktion på olika nivåer.

Erbjuder workshops under remiss

– På Svensk Byggtjänst webbplats finns all information för remissen samlad. Här kan man läsa utförliga beskrivningar av hur CoClass är uppbyggt och fungerar.

– Och vill ni ha hjälp så kommer vi från projekten gärna till er för att informera mer och hålla workshops. Det går bra att lämna svar som invid men också som företag, organisation eller grupp, berättade Julie Gunnarsson.

Text från Svensk Byggtjänst

Uppdaterad den