Den 19 maj genomfördes en öppen workshop med syfte att kartlägga vilken typ av funktioner det finns behov av att testa/verifiera samt framför allt att diskutera och definiera olika typer av testbäddar som klarar av dessa behov. Deltagare var 25 personer från olika delar av samhällsbyggnadssektorn.

I dialog med programledningen är det nu förtydligat att de strategiska projekt som initieras inom ramarna för fokusområde Innovationslabb i möjligaste mån ska erbjuda miljöer för kreativt arbete och idéutveckling. Detta utöver tidigare framhållna möjligheter till test/verifiering av andra idéer som syftar till att uppnå de långsiktiga effektmålen inom Smart Built Environment.

Under juni månad har en kartläggning av existerande testbäddar och liknande initiativ genomförts, och tanken är att använda denna information till att identifiera luckor jämfört med vad som behövs. Detta för att de strategiska projekten skall utgöra ett komplement till såväl befintliga testbäddar/innovationslabb som till nya idéer inkomna i den öppna utlysningen (när resultatet av den är känt). När luckorna/gapen är identifierade kommer dessa att presenteras, för vidare öppen dialog med programparterna och övriga intressenter i samhällsbyggnadssektorn, och därefter konkretisering av projektidéer.

Har du frågor, kontakta processledare Henrik Szentes på henrik@strability.se eller 070-276 06 20.

Uppdaterad den