Då blir det möjligt att använda LCA-metodiken på ett regelbundet och standardiserat sätt så att det blir ett effektivt verktyg och beslutsunderlag för miljöförbättringar. Initieringsprocessen inom Livscykelperspektiv har hittills fokuserats på att identifiera de största hindren för att komma dit.

En första genomgång och sammanställning har resulterat i en skiss över hur projekten kan formas i 4 olika delområden:

Uppdaterad den