Olle Samuelson jobbar med strategiska frågor inom Smart Built Environment. I panelen deltog även Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Bengt Kjellson, gd Lantmäteriet, Chris Heister, landshövding Stockholms län, Janna Valik, gd Boverket, Lena Carlsson, chefsstrateg digitalisering Tillväxtverket och Ulrika Francke, vd Tyréns. Modererade gjorde Thomas Kalbro, professor KTH (på bilden tillsammans med ministern).

Under panelsamtalet lyfte Olle Samuelson Smart Bult Environment som en självklar arena för samla och skala upp många av de digitaliseringsinitiativ och projekt som sker på olika håll. Både Olle Samuelson och Ulrika Francke påpekade att standardiseringsfrågor är helt avgörande om vi ska lyckas med digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser.

Uppdaterad den