Inom två av programmets fokusområden - ”Livscykelperspektiv” och ”Innovationslabb” - har en processledare sedan i våras drivit öppna processer för att identifiera konkreta projekt och aktiviteter som ska genomföras. Dessa processer är snart klara och programmet behöver nu bemanna det vidare arbetet med projektledare. Projektledarnas uppgift är först att tillsammans med processledarna konkretisera förslagen till färdiga projektplaner för beslut av programstyrelsen och därefter driva projekten.

Om du är intresserad av uppdraget som projektledare, eller har tips på någon lämplig person, är du välkommen med din intresseanmälan till:
* Henrik Szentes för ”Innovationslabb”, 070-276 06 20 eller henrik@strability.se
* Kajsa Byfors för ”Livscykelperspektiv” - 070-549 12 02 eller kajsa.byfors@svenskbetong.se

Uppdaterad den