Enligt Erik Borälv på Vinnova ser man samhällsbyggnad som ett intressant tematiskt område med potential att kunna göra skillnad i samhället. Att Lantmäteriet tilldelades pengarna beror på att myndigheten har en relevant roll på området, att man har tillgång till mycket egen data och att man har möjlighet att bli en nationell aktör som attraherar fler organisationer på sikt. Vinnova hoppas att det innovationslabb som Lantmäteriet ska bygga upp ska få effekter på nationell nivå på samhällsbyggnadsområdet.

– I optimala fall blir det en nationellt relevant miljö som ökar användningen av data i innovationer. Miljön ska vara attraktiv och dra till sig fler organisationer. Man behöver förmedla teknisk och praktik kunskap för att jobba mer datadrivet, säger Erik Borälv.

Öppet datadrivet labb
Projektledare på Lantmäteriet blir Anders Lagerqvist. Rent konkret kommer labbet bestå av en virtuell miljö som ger möjlighet att dela och ta del av data samt olika tillämpningar. Tanken är även att det ska utgöra en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte när det gäller tillämpningar av tillgängliga data.

Källa: Fastighetsnytt. Läs hela artikeln

Uppdaterad den