Den nya styrelsen

Ronny Andersson, chef forskning och innovation Cementa - ordförande

Nina Borgström, chef Digital Design White arkitekter

Jan Byfors, teknisk direktör NCC

Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet

Ulrika Jansson, avdelningschef planeringsavdelningen Örebro Kommun

Kjell Klasa, inköpsdirektör Skanska Sverige

Peter Lundman, enhetschef stora projekt Trafikverket

Birgitta Olofsson, vice VD och FoU-chef Tyréns

Miklós Molnár, tekn dr Lunds tekniska högskola och ordförande Sveriges Bygguniversitet

Valberedningen har bestått av Allan Almqvist, Malmö kommun, Saga Hellberg, Byggherrarna och Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet. Valberedningen omvaldes vid årsstämman.

Den nya styrelsen presenteras av Saga Hellberg från valberedningen. På bilden saknas Nina Borgström, Peter Lundman och Miklos Molnar.
Uppdaterad den