Glödlampa och penna
Skicka in ditt tävlingsbidrag senast den15 januari 2017.

Nästan 9 000 ton elavfall hamnar i de svenska hushållssoporna varje år. I Europa tas bara en tredjedel av elavfallet om hand på rätt sätt. Återvinningen av förpackningar i Sverige varierar; över 90 procent av glaset återvinns, men knappt 75 procent av metallen och mindre än hälften av plasten. Ofta är vårt beteende boven i dramat, men även transporterna spelar en stor roll.

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source arbetar för att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Nu bjuder RE:Source in till en innovationstävling som ska stimulera idéer om produkter och tjänster som kan främja reducering, insamling och nyttiggörande av avfall – idéer som dessutom ska vara affärsmässiga och kommersiellt gångbara.

Senast 15 januari 2017 ska tävlingsbidragen skickas in. Fler detaljer och tävlingsformulär finns på RE:Sources webbplats.

Uppdaterad den