Olika påståenden gällande flödet av miljöinformation diskuterades och frustrationen kring PDF:er och handpåläggning var påtaglig. Nu löper projektet vidare och drar igång två fallstudier, dels med Byggmaterialindustrierna och tre av deras medlemsföretag (CELSA, Tarkett och Saint-Gobain Gyproc) dels med Vasakronan och deras projekt Nöten 5 hus D.

Vill du veta mer om projektet – kontakta gärna projektledaren Åsa Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, asa.moberg@ivl.se, 010 7886517

Uppdaterad den