Bild på Rogier Jongeling

Berätta om projektet Nationella riktlinjer BIM!
– För ett antal år sedan genomförde vi inom BIM Alliance en förstudie kring standardiseringsbehov för BIM där vi identifierade 10 initiativ. Ett av initiativen är Nationella Riktlinjer BIM, som syftar till att samla och publicera branschgemensamma rekommendationer för BIM.

– Riktlinjerna kommer bland annat innehålla gemensamma begrepp, processer och informationsleveranser. Idag talar vi mest om exempelvis en systemhandling eller bygghandling, men med BIM ändras informationsleveranserna vad gäller innehåll och form. Hur beskriver man det på ett enhetligt sätt för människor och för datorer? Nationella riktlinjer kommer att utgöra en digital publikation tillsammans med verktyg som stöder användningen.

Hur hänger det här ihop med till exempel CoClass eller IFC, är det här också en standard?
– Riktlinjerna syftar till att möjliggöra informationsleveranserna genom hela livscykeln och bygger på (inter)nationella standarder för processer, datamodeller och begrepp. CoClass är en viktig komponent i detta arbete och utgör stommen för begreppsdelen, det vill säga det gemensamma språket. För datamodeller utgår vi från IFC-standarden. Arbetet bygger därmed på öppna och branschgemensamma standarder.

De nationella och internationella standarderna inom området, följer de varandra?
– Sverige är inte först eller ensamt med initiativ för Nationella Riktlinjer BIM. Inom den internationella standardiseringsorganisationen buildingSMART finns det initiativ i flera länder, såsom Finland, Norge och Nederländerna. Vi kommer att titta mycket noga på vad som görs internationellt. I Sverige utgår vi från de standarder och rekommendationer som finns som Bygghandlingar 90, del 8.

Vem kommer att dra nytta av resultatet från Nationella riktlinjer?
– Genom att tillämpa Nationella Riktlinjer för BIM blir det enklare för parter i samhällsbyggnadsprocesser att specificera och utbyta information med varandra. Det gäller från de absolut tidigaste skedena i idé- och planprocessen till drift- och förvaltningsskedet. Riktlinjer är därmed nyttiga för alla som är engagerade under livscykeln av hus och anläggningar.

– Arbetsgrupperna i projektet speglar livscykeln. Man brukar oftast fokusera på projekteringsskedet vad gäller BIM, men här tar vi ett bredare perspektiv. Det som kan nämnas särskilt är att vi har en separat arbetsgrupp för byggmaterial, byggsystem och logistik, ett område som ofta glöms bort.

När beräknas projektet vara klart och hur får branschen del av resultatet?
– Fram till årsskiftet pågår ett planerings- och uppstartsskede där vi tillsätter arbetsgrupperna och specificerar leveranserna och tidplanen. Projektet drar igång på allvar under januari 2017 och pågår fram till början av 2018. Remiss av arbetet sker under hösten 2017.

– Vi är mycket angelägna att engagera branschen i projektet för att säkerställa kompetensen som behövs, men även för att säkerställa acceptansen i branschen. Om man är intresserad av att delta eller på något sätt vill bidra till arbetet, är man mycket välkommen att höra av sig!

Kontakta Rogier Jongeling: rogier.jongeling@bimalliance.se

Texten har även varit publicerad på www.bimalliance.se

Uppdaterad den