Inom fokusområde Livscykelperspektiv godkändes tre projekt: ”Hinder att överbrygga LCC/LCA” som utifrån befintliga initiativ ska utarbeta lösningar för en grundläggande digitalisering av livscykelkostnader och livscykelanalyser, ”Testpiloter” där lösningarna testas och verifieras i verkliga byggprojekt samt ”Kommunikation och kunskapsuppbyggnad” som hanterar kommunikation mellan projekten i Livscykelperspektiv men också mot andra pågående initiativ.

Inom fokusområdet ”Innovationslabb” godkändes två projekt. "Testbäddsportalen” som syftar till att koppla ihop olika testbäddar inom och utanför programmet med dem som har behov av olika typer av test och verifiering. Godkändes gjorde också ”Test i skarpa byggprojekt” som ska ta fram en generell rutin eller modell för hur tester kan ske inom ramen för verkliga byggprojekt, det vill säga när idén kommit så långt att den behöver verifieras i en så verklig miljö som möjligt. Projektförslagen kommer nu att behandlas av Formas som fattar beslut inom kort.

Vill du veta mer om projekten kontakta processledarna Kajsa Byfors, Livscykelperspektiv och Henrik Szentes, Innovationslabb.

Uppdaterad den