Innovationstävlingen INFRA AWARDS genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030.

Alla som är över 18 år och är bosatt i Sverige har möjlighet att delta i tävlingen. Syftet med tävlingen är att utveckla nya innovationer som tillsammans med branschens större entreprenörer kan appliceras och bli framtida exportframgångar.

Din innovation ska vara en lösning som inte finns på marknaden idag och som kan bidra till en miljömässigt mer hållbar transportinfrastruktur i framtiden, med fokus på miljö, klimat och energi. Exempel på detta skulle kunna vara lösningar inom energiutvinning, energiförbrukning, materialåtervinning eller annat som påverkar klimatförändringen positivt.

Innovationen kommer att utvärderas och bedömas av en jury som består av Maria Brogren – Juryordförande, Energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier, Peter Janevik – CTO, AstraZero, Staffan Hintze – Forskning- och Utvecklingschef, NCC Infrastructure, Roger Nilsson – Senior Manager, Highway Engineering, Skanska.

Var med och tävla på www.infraawards.se.

Deadline för att skicka in ditt bidrag är 30 januari 2017.

Uppdaterad den