Julbelysning mot husfasad
God jul, gott nytt år och på återseende 2017!

Nu har Smart Built Environment funnits i drygt ett år. Och det är ett intensivt 2016 som vi kan se tillbaka på. Vi har genomfört de första två utlysningarna inom programmet och har nu åtta projekt som rullar och sex förstudieprojekt som är avslutade. Verksamheten i fyra av programmets fokusområden har definierats och ett tiotal strategiska projekt har startats. Vår första årsstämma har gått av stapeln och då valdes den första ordinarie programstyrelsen. Intresset för digitaliseringsfrågor är stort och vi från programkansliet har deltagit på många möten, seminarier och konferenser och berättat om programmet och vad vi ska åstadkomma.

Det kommande året kommer att bli minst lika intensivt. Vi börjar året med att sjösätta den tredje utlysningen i februari och berättar om den på ett frukostmöte den 19 januari. Vi ska starta nya strategiska projekt inom fler av programmets fokusområden.

Samverkan i fokus 2017

Regeringen har under hösten lanserat fem samverkansprogram som adresserar prioriterade samhällsutmaningar. De 17 befintliga strategiska innovationsprogrammen, varav Smart Built Environment är ett, är centrala verktyg för att förverkliga dessa samverkansprogram. Hur det ska gå till diskuteras intensivt just nu och i de diskussionerna tar vi en aktiv roll.

Just nu arbetar vi med förslag på insatser som kan stärka samverkansprogrammen, hjälpa till att identifiera nya prioriteringar och utmaningar samt öka samverkan mellan de strategiska innovationsprogrammen. Har du idéer och tankar kring detta kontakta gärna oss på programkansliet.

Vi behöver ditt engagemang för att lyckas!

Ta på dig ledartröjan i den digitala utvecklingen och engagera dig i Smart Built Environemnt – som programpart, i våra strategiska projekt eller sök medel i våra utlysningar. Kontakta oss på programkansliet för att få veta mer.

Vårt kansli är endast delvis bemannat under mellandagarna varför du lättast når oss per mejl via info@smartbuilt.se.

God jul och gott nytt år önskar programkansliet

Uppdaterad den