Lantmätare framför dataskärm
Foto: Linda Alfvengren

- Vi måste snabba på arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och en viktig del är att hitta gemensamma standarder och gränssnitt som ska gälla i branschen. Vår ambition är att fler aktörer ska utveckla och tillhandahålla innovativa tjänster för medborgare och företag och att informationsutbytet blir mer effektivt, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Lantmäteriet har inom ramen för regeringens program Digitalt först ett treårigt uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Arbetet rivstartar med en workshop tillsammans med kommuner redan i slutet av januari.

- Workshopen är för att skapa en gemensam bild av vilka informationsmängder det faktiskt är som ingår i processen kring detaljplaner. Syftet är att få djup insikt kring problem och hinder för att informationen ska kunna flöda digitalt och obrutet., säger Malin Klintborg som är uppdragsledare för Digitalt först, i en intervju på www.lantmateriet.se.

Läs mer om uppdraget på Lantmäteriets webbplats

Uppdaterad den