De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige och flera satsningar för att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar har initierats. Exempel är Testbäddar för miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/sjukvård/äldreomsorg (Vinnova) och Test Site Sweden (Lindholmen Science Park).

Nyligen lanserade regeringen också satsningen Testbädd Sverige med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.

– En nationell testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande har potential att skapa samordning mellan landets testbäddar, idéägare och behovsägare och förenkla vägen till test och verifiering av dessa idéer vilket snabbar upp kommersialiseringen av svenska innovationer, säger projektledare Thomas Sundén, Sustainable Innovation.

Definitionen av en testbädd inom Smart Built Environment lyder ”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”

Projektgruppen består av Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, ICT Urban Arena, WSP, KTH Live-in Lab, Johannebergs Science Park, RISE, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, SABO, Skanska, Riksbyggen, Lindholmen Science Park, HBV, ÅF, Akademiska hus och Vinnova.

Projektet löper under perioden december 2016 till juli 2018.

Uppdaterad den