Porträtt Elisabeth Argus
Elisabeth Argus berättar om projektet på ULI Geoforums webbplats.

Ett exempel på glapp i informationsflödet, som lyfts fram i intervjun, kan vara när utförare av ett byggprojekt ska lämna in en relationshandling. Relationshandlingen visar det verkliga utförandet av till exempel en byggnad i form av ritningar och tekniska beskrivningar i förhållande till projekterad byggnad. Den information som arbetas fram kommer aktörer i nästa fas inte till del på ett smidigt sätt. Detta resulterar i dubbelarbete och långa handläggningstider.

– Jag ser projektet som ett sätt att få ihop informationen från flera olika aktörer till ett gemensamt standardiserat informationsflöde. De olika delarna i samhällsbyggnadsprocessen kuggar inte i varandra och informationen går förlorad. Vi tar inte tillvara det som skapas utan i varje skede börjar vi om, säger Elisabeth Argus.

Läs hela intervjun

Uppdaterad den