Med utlysningen vill vi stimulera till innovativa digitala lösningar och nya tankebanor inom såväl industriella processer som inom offentlig verksamhet och myndighetsprocesser.

– Digitaliseringen av samhällsbyggandet är inne i en intensiv fas. Det behövs innovationer där digitaliseringen kan stödja industrialiseringen. Och det behövs infrastruktur med utvecklade standarder och metoder med praktisk tillämpning för både näringslivet och offentliga aktörer, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

Det är möjligt att söka för såväl mindre som större projekt (programmedel mellan 200 000 och 2 000 000 kronor). Lika mycket ska skjutas till av de sökande, varför projektens budget ska omfatta minst den dubbla summan. Utlysningen riktar sig till såväl akademi, institut och näringsliv som till offentlig sektor.

– Vi söker efter initiativ som har identifierat både problem och möjligheter inom samhällsbyggandet. Det kan till exempel vara innovationer som nya verktyg och metoder inom bygglovshantering eller planarbete. Det kan även vara nya visuella metoder för att tidigt involvera medborgarna i arbetet med en ny detalj- eller översiktsplan, säger Amy Rader Olsson.

Uppdaterad den