- Vi är både glada och nöjda med att vi fick in så många ansökningar, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment. Nu påbörjar Formas bedömningsprocessen och kring midsommar vet vi vilka ansökningar som blivit beviljade medel.

Nästa utlysning inom programmet kommer att öppna i höst.

Uppdaterad den