Projektens inriktning är "Produkt- och miljödata" och syftar till att skapa fullständig och korrekt information för produkter och inbyggda material genom hela processen.

Det ena projektet fokuserar på ”Tillverkning och montering” och kommer att arbeta med information för projektering och visualisering, för transport och leverans samt för logistik och montering på byggplatsen. Projektet leds av Kristina Gabrielii.

Det andra projektet fokuserar på ”Information för förvaltning” och hanterar information för drift- och underhåll samt demontering och återvinning. Projektet leds av Lars Lidén, Meta.

Vi söker dig som idag arbetar med dessa frågor. Vi tror att du finns hos ett företag eller organisation inom till exempel bygg- och installationsentreprenad, byggmaterialindustri, fastighetsförvaltning eller projektering. Kontakta Kristina Gabrielii eller Lars Lidén för att anmäla ditt intresse. Vi har medel från forskningsfinansiärerna men kommer också att behöva samfinansiering i form av egen tid.

Uppdaterad den